Sopron

Eltemették Toma Andrást

Eltemették Toma Andrást
Örök nyugalomba helyezték az utolsó magyar hadifoglyot. A 78 évet élt Toma Andrást katonai gyászszertartással búcsúztatták. A szertartáson a család tagjai és a barátok mellett magas rangú katonatisztek, politikusok újságírók vettek részt. A magyar honvédség részéről Toma Adrás barátja, Erdős László ezredes és a Magyarországra szállításában nagy szerepet játszó Vujity Tvrtko mondott gyászbeszédet.
Több mint 20 ezer nap hadifogságban. Toma András, 1945-ben fogták el az orosz katonák. Marhavagonokban először Leningrád mellé szállították, majd 1947- től valószínűleg az átélt borzalmak miatt Tatárföldre egy elmegyógyintézetbe került. 56 évet élt itt, mivel a pszichiátriai intézetbe utalt katonákat törölték a foglyok névsorából és mindenki elfeledkezett róla. Toma Andrásra végül dr. Veér András talált rá a kotyelnyicsi elmegyógyintézetben, aki végül 2000-ben hazahozatta Magyarországra. Az utolsó hadifogoly hazaszállításában nagy szerepet játszott egy riporter is, aki a temetésén gyászbeszédet mondott. A Honvédség részéről egy olyan ezredes búcsúztatta Toma Andrást, akivel az öreg, mivel csak így hívták egymás közt a katonák, szoros barátságot kötött. Toma András három és fél évet élt a rokonai között. A temetésen kiderült naplót is vezetett. Az utolsó bejegyzés két héttel ezelőtt készült. Az utolsó magyar hadifogoly ekkor a betegségtől elgyötörten a Szózat utolsó versszakát vetette papírra. Nyugodjon békében